Ik heb een akkoordschema, hoe kan ik de akkoordtonen zelf vinden en de noten toepassen om een baslijn te maken.
Eerst de akkoorden los van de muziek oefenen, dat je zicht krijgt op de noten in het akkoord, Dus zoek alle A’s alle C’s en alle E’s zie bovenstaand plaatje.
Het akkoord nu is vb A min
Amin heeft als noten A C E  dus 1 3 5  want de toonladder is
A B C D E
 
A =1  
b =2
C =3 
d =4
E =5
Wanneer je daarna als losse oefening die akkoord tonen gaat invullen in de muziek,
– kies je voor nu eerst de grondtoon de A dus en als 2 de noot één van de andere, vb 1 en 5  A=1 en E=5
dus 1 en 5 zijn de noten die baslijn maken voor dat akkoord.
Het kan ook met A C dus 1 en 3
zo vul steeds de maten met 1 akkoord per maat in,
dus je neemt 2 tonen de 1 en 5 of 1 en de 3
Heb je er 2 maten met het zelfde akkoord te vullen met dus 4 noten?
Neem dan bijvoorbeeld,
1 3 5 1    A C E A
of 1 5 3 1      of 1 5 1 3
Weet je eigenlijk is het eenvoudig maar iemand moet het je rustig uitleggen zodanig dat je je vragen kan stellen.
Doe maar eens het zelfde voor Emineur
het stukje van de ladder is E F# G A B  dus we nemen de 1 en de 3 en de 5 dus E G B

Hier zien een 2 akkoorden met drie noten dus drieklanken. en het Cmaj7 akkoord is een vierklank vier verschillende noten, steeds een terts van elkaar.