Basgitaar of contrabas les is zeker zinvol wanneer je echt muziek wil spelen, en andere musici leren begeleiden.

De lessen zijn voor beginners en gevorderden

Voor wie zijn nu de basgitaar en contrabaslessen?

De beginners van basgitaar en contrabas leren veel betreft

– houding en wat toon vormen en wat muziek is en muziek spelen eigenlijk inhoud

hoe het ritme in elkaar zit, hoe de muziek opgebouwd is betreft ritme

– De harmonische structuur wordt uit bassen en daarboven de akkoorden, die los van elkaar bewegen,

– met daarboven de melodie of de improvisatie. Dus dat de bas de harmonische structuur aangeeft, die loopt naar de nieuwe akkoord wending toe (nieuwe grondtoon) en bevestigd daardoor al de nieuwe harmonische positie met de bij behorende noten e.a.

– Het ritme en de akkoorden samen vormen het kader waarin we musiceren en improviseren.

De gevorderden leren hun inzichten en mogelijkheden en deze uit te breiden. Hierdoor passen ze toe wat ze kennen maar op een andere manier, leren zo complexere akkoorden samenstellen.

Met ritme te variëren kan ook erg interessant worden geschoven, vb door gebruik van cross-rhythms. Er valt veel te beleven wanneer je begint te kopiëren en dat op andere plekken toe te passen e.a.

 Dus ook

  •  Voor hen die werken aan het leggen van een degelijk fundament onder de te spelen stukken
  • Wanneer je houding en techniek wil verbeteren tijdens het oefenen
  • Voor basgitaarspelers die zich willen voorbereiden op het spelen in een ensemble of groep met meespeel-fragmenten
  • Bij basgitaarles gaat het over de vingers op de goeie plek van de toets – mooie toon maken – en in een goed ritme.
  • Voor basgitaarspelers die hun techniek willen verbeteren, door middel van  toonladders, gebroken drie- en vierklanken, behorend bij de muziek of stijl waaraan je wil werken
  • Voor bassisten die aan de stijlen Jazz – Blues – Salsa –Brazil –  Funk – Reggae , of bijvoorbeeld stukken van je band of ensemble willen werken

Het leren bespelen van de basgitaar staat centraal,

Het leren bespelen van de basgitaar of contrabas staat centraal, maar er wordt aandacht besteed aan het leren begrijpen van akkoordsymbolen, het leren ontcijferen van noten en ritme, begrijpbaar maken van muziektheorie ( jazz en klassiek ) en het vinden en uiten van je eigen creativiteit.
Voor deze basgitaar en contrabaslessen werken we uit verschillende methoden vele zijn met meespeel voorbeelden om thuis te oefenen. Zo leer je vlot samen spelen.

Methoden van James Jamerson, Will Lee, Ed Friedland, Chuck Cher, Tod Coolmann, Louis Bellson en nog veel meer.

We leren hoe je zelf aan de hand van theoretische en praktische voorbeelden zelf je baslijnen leert vormen.

Het leren bespelen van de basgitaar staat centraal, maar er  wordt veel aandacht besteed aan het  leren lezen van noten en begrijpen van akkoordsymbolen, muziektheorie ( jazz en klassieke) en het vinden en uiten van je eigen creativiteit.

Klik voor meer over

Contrabas les
Les prijzen         --    Proefles
Basdocent

contact basles rotterdam

Voor meer info contacteer me:

0616147408

email de docent basles rotterdam

Mailen naar luc@basles-rotterdam.nl

of vul hier onderstaand formulier in.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht