Eh een goeie vraag

“Meer leren, met minder oefenen!

Of je manier van (thuis) oefenen efficiënter kan?”

Wat wel voorkomt is, dat men in het begin goed bezig is,

En na een tijdje niet meer zo gestaag groeit. De stof lijkt toch niet zo te blijven hangen

 We bekijken even de voorwaarden voor goed leren en goed opslaan. 

AANDACHT – ALERT ZIJN – KORTE BROKJES – HERHALEN

– regelmatig BREAKS nemen en

Jezelf toestaan om FOUTEN te MOGEN MAKEN.

Studies wijzen uit dat wanneer we ons volledig focussen op 1 taak

we de meeste kans hebben om het dan in de lange termijn beschikbaar te maken. 

Op dit moment wordt er via diverse kanalen om onze aandacht gevraagd.

Hoe dikwijls het gebeurd,

dat je opnieuw je tekst moet lezen, vanwege het feit dat je een sterke afleiding had …

We hebben een brein structuur die tegelijk

– A. onbewust je lichaam laat functioneren,

– B. je bewust je op een ding taak, handeling

of vb een muziek fragment kan focussen,

– C. terwijl we alert zijn op omstandigheden van de omgeving.

De mate van focus kunnen we kiezen, (nml veel of weinig aandacht)

Het jezelf toestaan afgeleid te worden, dmv het switchen tussen je muziek instuderen

en vriendin of vrienden, social media, kat video’s enz…

foto piano spelertje met lage concentratie.

Dit geeft dat je mogelijk kiest voor weinig aandacht,

en dan zal een lage focus het resultaat zijn,  zal je al wel hebben ondervonden, soms gaat dat zo.

Dit multitasken, het idee van meerdere dingen tegelijk aanpakken,

gaat je remmen in je aandacht en daarna zal het opslaan van je nieuwe verworven slimmigheden niet zo effectief zijn,

De afleiding blijkt wat groot en je aandacht blijkt te verdeeld.

Niet gerelateerde wel storende factoren

die je aanleren en bewaren in de weg zitten…

Zet je telefoon misschien even op stil, probeer of het helpt.

Eventueel met een timer aan, vb 20 minuten stil

Even pen en papier en opschrijven waar je aan dacht dat straks nog moet gebeuren, dat helpt ook.

Dan ben je gerust, je hoeft het niet in je hoofd te houden, ga je het wat later uitvoeren.

Zo hou je je concentratie in het nu, 

Kijk in het volgende voorbeeld wat wordt bedoeld.

met “geen 2 loopjes tegelijk oefenen”

Eerst leren, dan opslaan en daarna regelmatig weer herhalen. Maakt dat het belangrijker voor je wordt en daarom zorg je dat de info beter beschikbaar is. En dus weer vlotter op te roepen. 

Probeer het uit.

AANDACHT - ALERT - KORTE STUKJES - GOED HERHALEN - BREAKS - FOUTEN MOGEN MAKEN.

Klik om te openen -- 1 bekend voorbeeld van -- Niet zo effectief oefenen -- we zien in het muziekstukje een moeilijke passage is… En tot die plek gaat het goed, maar dan eh… --- Klik om te dit te openen.
 Stukje 1 is begrepen, en dan daarop volgt stukje 2 en dat eh is lastiger – dan begint de leerling steeds opnieuw vooraan…
Dit is een veel voorkomend denk foutje:
In plaats van dit iets lastigere 2 de stukje eerst even rustig te ontleden, start men steeds weer in het begin. 
Om dan weer aangekomen bij die passage weer te bemerken dat het weer niet lukt. 
Om dan weer in begin te starten. En weer, en weer…

de docent zegt: let op niet steeds vooraan beginnen, bij t eerste stukje als je het 2 de lijntje oefent…

 

Want hierdoor krijg je teveel informatie te verwerken op je nog korte aandacht spanne, dat gaat niet werken. Nog niet.

Want warrig opgeslagen info (=  maakt een niet goed toegankelijk neuraal netwerk) =  niet zo effectief aanleren 
oefening 1 dus de eerste maten blijven reproduceren
terwijl je oefening 2 het stukje verder eigenlijk wil instuderen … is niet effectief. Als of je met een kleine auto veel te veel balast mee neemt. 

Het oefenen wordt met veel moeite gedaan maar geeft dan weinig blijvend resultaat –  Met kleinere hapjes werken is een betere methode.  

Dus wat hebben we gezien, de leerling tracht teveel divers materiaal te oefenen wat nog niet genoeg gekend is,

Het is ook nog een te grote hoeveelheid en te veel verschillend, kleinere behapbare brokjes werkt wel. Een docent helpt je met die kleinere blokjes te vinden. Dat is ervaring dat gaat je ook wel lukken.

de Docent zegt:

We gaan soms beter dus eerst de nootjes los van het ritme en de muziek even leren kennen en begrijpen, heb je de structuur van dat door, een paar keer gehoord, dan ga je het rustig leren om pas daarna in te oefenen en gaat het vlotten.

Maar is het stukje nu toch veel te moeilijk om er op je eentje mee te dealen? 
Dan bespreek je dat op les met je docent.
Dan schikt die de groepjes van noten in hapklare blokjes, met zijn potlood en doet dan (even) voor hoe het puzzelstukje kan worden ingedeeld en ingestudeerd.

                                 Het is dus bekend en er is wat aan te doen 😉

Ga dus voor een leer techniek die je (ook thuis) helpt en ga dmv beter instuderen meer grip op je aanleren krijgen en dus (steeds vlotter) resultaat. 

We creëren dus een basis structuur, een soort van steeds beter geordend netwerk van kleine goed geoefende stukjes, met hun klanken, met visuele en auditieve informatie, plus info van goeie input van vingers, en je inspiratie momenten gaan ook er mooi in passen.

Een heel pakket aan goed aangeleerde info dus. En je aanvaarde foutjes zijn dan ook positieve ervaringen 😉

“Over beter instuderen en meer effectief oefenen.

Pagina 2 – Vergelijk wel of niet zo efficient instuderen.

 Belangrijke punten als voorwaarden voor goed leren.

– AANDACHT – ALERTHEID – KORTE STUKJES – GOED HERHALEN –

– BREAKS – FOUTEN MOGEN MAKEN –

Met aandacht analyseren, werk met eerst korte stukjes daarna langere en leer goed herhalen. Hierover gaan de volgende voorbeelden.

Hoe zit dat met wel of niet vlot aanleren, wanneer we onze aanleer vaardigheden niet bijwerken, gaan de dingen niet beter worden. dus geef aandacht hoe je er mee bezig bent. Klik om te openen.

We willen een netwerk met zowel basisvaardigheden opbouwen, en een snelbeschikbare hoeveelheid geinspireerde kleine goed ingeoefende stukjes, met hun klank, ritmes en intervallen, visueel en auditief informatie, plus info van goeie vingerzettingen, je hero voorbeelden ( je favoriete spelers) passen daarbij.

Een heel pakket aan goed ingestudeerde en begrepen info. En je aanvaarde foutjes zijn ook positief 😉 

Schema betreft wel of niet zo efficiënt instuderen, 

Klik om te openen, en weer sluiten

hieronder. 

11 Aandachtspunten voor beter instuderen en effectief oefenen. Klik de nummers om te openen

1 Leer en oefen met aandacht met een doel.

vb na een 2 tal minuten een moeilijke frase trachten het in je vingers te krijgen,

kijk je hoeveel tijd heb ik nu besteed? Ben ik wel goed aan het instuderen? eerst groepjes maken wat te behappen is. Lukt het? Misschien het stukje nog kleiner opdelen. Proberen. heb je een oplossing noteer die als geheugensteun er even bij, voor je volgende sessie. 

Eh en hoeveel tijd heb ik nog nodig, denk ik misschien 2 of zo keer 3 minuten?

Goed, ik probeer het, met 2 maal per dag 3 minuten en ik evalueer het volgende keer ook weer.

Let op, wanneer je goed leert oefenen, kan het echt sneller gaan.

Concentratie + oefentechniek, stimuleert en geeft vanwege de vlottere groei ook meer plezier.

Na een tijdje is een moeilijke passage in 1 minuut begrepen en de eerste keer geoefend, daarna nog enkele dagen weer een paar keer sneller en ook langzamer doorspelen, en het zit er in.

Het leuke begint met een effectieve oefen techniek.

Maar weet je nu al dat je dit stukje niet kan oplossen, dan doe je een teken eraan zodat je het de volgende les bij de leraar even om hulp vraagt. En noteer die oplossing er zeker bij. 

2 Testen of je de vaardigheid beheerst.

Wanneer je het te oefen loopje voldoende beheerst, kan je het ook meer automatisch uitvoeren, terwijl je je ook op iets anders concentreert vb je samenspel fragment of metronome.

Wanneer je merkt dat je spel met de metronome niet achteruit gaat, dan betekent het, dat je het wel voldoende automatisch beheerst.

rijgen, kijk ik hoeveel tijd ik nodig heb, misschien 5 keer 5 minuten? Goed, ik probeer het, met 2 maal per dag 5 minuten en evalueer ik wel weer. Let op, wanneer je goed leert oefenen, kan het zeer snel gaan. Concentratie + oefentechniek daar wordt je blij van.

3 Richt je Focus op verbeteren van een zwakte.

Onderzoek wijst uit dat zij die het meeste tijd spenderen, met trachten hun zwakheden verbeteren, beter resultaat boeken. Fouten maken is essentieel bij het leerproces, het geeft dikwijls een nieuwe kijk.

4 Leer die lastige maat opdelen, zo klein mogelijk.

En werk er los van andere loopjes tijdens verschillende dagen steeds stapje voor stapje verder aan.

Leer eerst 1 loopje goed, test het.

Dan het andere het volgende, en testen of het misschien al vloeiend lukt. Hierna pas proberen te combineren en test het ook in verschillende tempi

5 'T Leren van muziek gaat door, deels onbewust.

Net als een kind via luisteren de taal leert. Dat gaat onbewust. Zo ook heeft je brein de neiging (belangrijke zaken= wat je veel aandacht geeft...) te blijven herwerken en organiseren,  Luister bewust veel naar voor u inspirerende spelers en hun muziek. Een musicus wiens muziek je diep raakt, zoek die bewust op. 

Het doet je goed en wanneer je meer ervaring in het oefenen hebt, gaat je brein die verbindingen van wat je hoort bij die opnamen en wanneer je speelt zelf aanmaken. Het samen spelen van technisch niet moeilijke muziek, ga je ook onbewust meer van groeien. Dat je onbewust ook leert vb na je vakantie blijkt dat sommige oefeningen plots op zijn plaats zijn gevallen, jij was op vakantie. Je brein heeft nog doorgewerkt aan je muziek, ook wanneer je niet bewust aan het oefenen was. Je wil dus je brein goede informatie geven.

6 Lange termijn opslaan, heb je meer tijd voor nodig.

Tijd om te kunnen veranderen. Nieuwe synapses en neuronen aanmaken kost tijd en energie. Wil je je brein opdracht geven om wat nieuws aan te leren, te veranderen, ruimte maken voor nieuw, moet je de stof belangrijk maken, door veel met veel focus en aandacht bezig te zijn, dan dient je brein regelmatig te herstructureren omdat je je oefenen veel aandacht geeft.

7 Oefen kort en korter.

Vermijd afleiding tijdens het oefenen, voor je brein is 15 tot 25 minuten genoeg om iets nieuws te leren en kwalitatieve  aanpassingen te doen. Ga voor kwaliteit van aanleren over kwantiteit. Vb 20 minuten gerichte aandacht is een goed streven. Wil je meer oefenen, langer dus, Oefen dan kort en neem dan breaks.

En samenspel als in een relaxte groep repetitie? Ja samenspelen brengt wel genoeg nieuwe ritme en klankervaringen dus ook veel goeds mee, met pauzes.

Meespelen met opnamen kan even goed zijn voor je.

8 Leer ook vloeiend spelen, uit je hoofd spelen werkt.

Leer de te leren frases ook uit je hoofd. Eerst even notatie of tabs gebruiken mag zeker. Notatie dient als communicatiemiddel om de noten met anderen te delen. Daarna oefenen we het, om uhet vloeiend uit het hoofd te reproduceren. Je gaat dan de muzikale informatie combineren vb door visuele en auditieve en arm vinger informatie beter te structureren in je geheugen en door herhaling (vanwege de belangrijkheid) komt het in je lange termijn geheugen.

9 Use the Force - Visualisatie - oefen ook zonder instrument.

Zonder je instrument kan je ook even efficiënt oefenen. Met resultaat.

stel je voor dat je een pen neemt om je naam te schrijven met de hand die je er normaal voor gebruikt. Oefen dat eens met de hand die je er niet voor gebruikt en voelt het wat raar, dan lijkt het alsof je echt met die onhandige hand schrijft. Dan blijk je het goed aan te pakken. Het idee is, terwijl je visueel tracht je in te beelden van alles wat aan motoriek gebeurt, ook het gevoel van de handen en vingers en het geluid in te beelden.

Dit versterkt je geluid en motoriek mapping, en verandert in lange termijn herinneringen. Net als bij het trachten vloeiend te spelen. Een andere techniek, is oefen met je ogen dicht, en weet of test, waar de noten zijn net naast waar je vingers nu zijn.

10 Oefen muziek die bij je niveau past.

10 Speel muziek die bij je niveau past, maar wel uitdagend genoeg is.

11 Besef dat efficiënt oefenen echt waardevol is...

11 Beseffen dat efficiënt oefenen is zo waardevol is, omdat je het plezier in het leren versterkt.

11 Veel voorkomende versies van niet zo heel erg effectief oefenen. Klik de nummers om te openen

1 Oefen met weinig zicht op aanleren, wordt het beter?

1 Oefen dus zomaar door elkaar en onregelmatig. De stof blijft dan niet goed niet hangen, want het krijgt niet genoeg verbindingen en mogelijkheid om dan op te slaan. Het komt niet in je lange termijn geheugen.

En eigenlijk wil je dat wel.

kijk nr 1 van effectief leren

2 Test jezelf niet of je wel goed bezig bent.

2 Test jezelf niet of je wel goed bezig bent met je oefening en het resultaat.

Ga wel je zelf leren even kort testen of het al wat blijft hangen 

en kijk nr 2 van effectief leren

 

 

 

 

 

3 Niet weten of je het loopje of ritme al beheerst.

En wel verder gaan vooraleer je weet of je het beheerst.Dan kan je niet weten of het wel of niet gaat. Enkel je sterke kanten oefenen, geeft ook minder resultaat. 

Trachten geen fouten te maken, zonder te beseffen dat het fouten mogen maken, je mogelijk wel een hele reeks nieuwe inzichten kan geven.

Ga wel toestaan fouten te maken.

kijk nr 3 van effectief leren

 

 

 

 

 

 

4 Werk aan 2 of meerdere nieuwe frasen tegelijk.

Als je frase 1 niet afdoende beheerst, ga dan niet frase 2 er ook direct mee proberen te leren.

Dit gebeurd veel, maar het is onlogisch, vb 80 noten die je niet beheerst, en tracht erin te krijgen, onmiddelijk aanvullen met nog eens zoveel informatie, en dan verwachten dat het sneller gaat?

Dit lijkt op verschillende taken tegelijk doen, dat werkt eigenlijk niet, is enkel zeer vermoeiend. 

En geeft mogelijk frustratie als resultaat. Steeds in begin starten is ook zo iets gelijkaardig,

Om dan verder op een moeilijk loopje te oefenen is eigenlijk meerdere dingen tegelijk oefenen. Echt niet doen… leer eerst 1 loopje goed doorkrijgen, dan het andere, en daarna pas combineren.

kijk nr 4 van effectief leren

 

5 Geen spelers van jouw instrument bestuderen.

5 Geen spelers van jouw instrument bestuderen. Ook geen andere.

kijk nr 5 van effectief leren

 

 

6 Oefenen voor de TV zonder aandacht.

6 Oefenen voor de TV zonder aandacht.

Met de tv luid en geen klank van je instrument. Dan oefen je juist het niet opslaan van informatie van je spel. Dit is weinig zinvol. Er zijn betere manieren om te leren.

kijk nr 6 van effectief leren

 

7 Oefen zo lang mogelijk.

7 Oefen zeer lang.

Onderzoek wijst uit dat na langer oefenen dan 25 minuten je minder opneemt dan na kort oefenen. 1 keer om de week 1,5u thuis oefenen, zet weinig zoden aan de dijk. Omdat je de regelmatige herhaling mist nodig voor het vastleggen in het geheugen.

De kwaliteit van informatie die je opneemt in het geheugen vermindert met te lang doorgaan.

kijk nr 7 van effectief leren

 

8 Oefen steeds in 1 tempo en echt veel te snel.

8 Steeds in 't zelfde tempo, en eigenlijk veel te snel.

Zo oefen je het struikelen over de nootjes.

Inzicht in wat de moeilijkheid is en dat rustig stap voor stap oplossen zou beter zijn.

Door alleen Tabs gebruiken, of enkel van het blad te spelen, gebruik je wat te weinig van je structurerend leren en oplossend vermogen van je brein. Wanneer je met anderen samen speelt, valt het op dat je de structuur kwijt raakt, terwijl het thuis toch ging? Wil je toch verder groeien, dan moet je het geleerde opnieuw verwerken.

kijk nr 8 van effectief leren

 

9 Ik beeld me in dat ik al een ster ben. En dat gaat steeds beter.

 Dat kan voor jou zinvol lijken, maar of dat geld als het over beter musiceren gaat. Daarvoor dient er wel goed geoefend te worden

kijk nr 9 van effectief leren

10 Met oefenstukken, boven je niveau zitten,

10 Met oefenstukken die ver boven je niveau zitten, dan heb je eigenlijk niet genoeg tools en ervaringen om dit klaar te krijgen. 

Het is net als te snel willen leren lopen, dat lukt ook niet, dat loopt vast. Je bouwt je muur of huis van onderaan naar boven. Zo ook deze vaardigheden.

In sommige gevallen kan het wel veel goeds brengen, als je daardoor inzicht krijgt van wat dient te worden geleerd en het stimuleert dat in praktijk te brengen .. Ja dat is zeker wel goed.

kijk nr 10 van effectief leren 

11 Niet door krijgen hoe je nu oefent, of dat werkt.

11 Niet begrijpen hoe je nu oefent, dat het belangrijk is dat je goed oefent.

kijk nr 11 van effectief leren en de andere ook

Soms heb je al eens hulp nodig.

Wat te verwachten valkuilen

 

 • Steeds maar weer herhalen in de hoop dat het vanzelf wel zal gaan lukken.
 • Steeds in het begin beginnen
 • Veel te hoog tempo van je loopjes doornemen
 • Steeds maar weer hetzelfde spelen.
 • Spelen en studeren met je gedachten bij heel andere dingen.
 • Steeds maar weer herhalen zonder je af te vragen waarom.
 • Steeds maar weer herhalen van gedeeltes die je eigenlijk allang kent.
 • Te lang doorgaan.
 • Geen concentratie, neem dan een pauze.
 • Oefenen op een tijd dat je te erg moe bent. Ga dan wat leuks spelen, ontspannen.
 • Niet genoeg afwisselend.
 • Niet genoteerd wat gewijzigd was. oh weer vergeten.
 • De valkuil van het niet beseffen dat vooruitgang verandering van instuderen en later het inoefenen vereist.
 • De dingen kunnen niet wat beter worden zonder iets te veranderen.

Luc Van Gestel Basles Rotterdam

Buziaustraat 11 - 3034 WC Rotterdam

EMAILen kan naar

luc@basles-rotterdam.nl